Traumatisch hersenletsel

Hersenletsel en Behandeling in Nederland.

Hersenletsel wordt in de medische wereld helaas vrijwel altijd symptomatisch en te weinig intensief behandeld. Dit zijn de grootste redenen waarom er zo weinig resultaat word geboekt. Het is namelijk niet realistisch te verwachten dat er bij 2 keer een half uur fysiotherapie vooruitgang kan worden gerealiseerd.

Pas sinds de laatste jaren komt de medische wetenschap er meer en meer achter in welke mate de hersenen te beïnvloeden zijn van buitenaf en horen we steeds meer dat de mogelijkheden veel groter zijn dan werd aangenomen. De plasticiteit en leerbaarheid van het brein blijkt veel groter dan gedacht! FMRI scans laten zelfs zien dat mensen met hersenletsel/coma /locked in syndroom bij een opdracht dezelfde hersengebieden activeren als gezonde mensen.

Nederland bied naar ons idee te weinig mogelijkheden tot behandeling van hersenletsel.
Na een heftige periode in het ziekenhuis is er vaak als enige optie het Leijpark in Tilburg waar het VIN Programma word geboden gedurende ca. 6 tot 12 weken. Bij een bewustzijnsverklaring kan dan worden doorgestroomd naar een revalidatiecentrum al dan niet poliklinisch gerevalideerd kan worden. Kinderen die niet binnen 6 tot 12 weken bij bewustzijn komen en niet voldoende vooruitgang laten zien binnen een bepaalde periode krijgen een ander advies, en dat is helaas naar onze trieste ervaringen vaak advies tot opname in een instelling.
 

Stichting Jelte heeft een andere visie, wij geloven dat er veel meer herstel mogelijk is met de juiste behandelmethodes en met de juiste intensiteit, frequentie en duurzaamheid van trainen.
Daarom heeft Stichting Jelte in 2012 een therapiecentrum opgericht waar de nieuwste behandelmethodes vanuit de gehele wereld worden toegepast in een uitgekiende combinatie zodat de meeste vooruitgang kan worden bereikt. Het Therapiecentrum is onder de naam ZBTC De Roode Draak vanaf 2014 zelfstandig geworden en behandeld kinderen vanuit heel Europa met prachtige resultaten.

Stichting Jelte bied waar mogelijk financiële ondersteuning aan kinderen met traumatisch hersenletsel om therapie te volgen bij ZBTC De Roode Draak.

Bezoek de website van de De Roode Draak