Beleidsplan

Beleidsplan


Administratief beleid

De secretariële administratie word gevoerd door mevr. N Plaisier

Financieel beleid

De financiële administratie en jaarrekening, alsmede het beheren van de rekening worden gevoerd door onze penningmeester dhr. H van Deutekom.

Daarnaast word jaarlijks de gehele financiële administratie ter na-controle afgestaan aan een onafhankelijke accountant (jaarlijks wisselend)
 

Verkorte staat van baten en lasten over 2014

Giften en donaties                     
Eigen bijdrage therapie     
                                                            
Totale baten                              

Beheerskosten                                                                      
Doeluitgaven                                      
                                                                
Totale lasten  

   € 9.987,00
-  € 2.980,00
 ------------
 € 12.967,00

     €  1.394,00
 -  € 25.214,00
  ---------------
€   26.608,00


Resultaat:
De daadwerkelijke bestedingen in 2014 bedroegen €  25.214,00 waarvan 57% voor informatievoorziening en scholing
en 43% voor therapiekosten.

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2015 € 25.000,00 bedragen waarvan 50% voor informatievoorziening en scholing
en 50% voor therapiekosten.
Terug