Beleidsplan

Beleidsplan

3. Beleid 

 

Bestedingsbeleid

Stichting Jelte besteed alle verkregen inkomsten aan de omschreven doelstellingen:
· Informatievoorziening aan slachtoffers van hersenletsel en hun familie.
· Onderzoek mogelijkheden tot herstel van slachtoffers van hersenletsel.
· Zo mogelijk bijdragen in de therapiekosten.
· Geavanceerde en vernieuwende kennis en hulpmiddelen naar Nederland halen en toepassen.


Beschikkingsbeleid

Omtrent de besluitvorming door het bestuur en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het haar eigen vermogen.


Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding op welke manier dan ook voor de voor Stichting Jelte verrichte werkzaamheden. Stichting Jelte is er trots op dat alle binnenkomende gelden aan de doelstelling worden besteed, zoals dit al vanaf het moment van oprichting is gedaan.

 

 

Terug