Beleidsplan

Beleidsplan


Administratief beleid

De secretariële administratie word gevoerd door mevr. N Plaisier

Financieel beleid

De financiële administratie en jaarrekening, alsmede het beheren van de rekening worden gevoerd door onze penningmeester dhr. H van Deutekom.

Daarnaast word jaarlijks de gehele financiële administratie ter na-controle afgestaan aan een onafhankelijke accountant (jaarlijks wisselend)


Verkorte staat van baten en lasten over 2013:
Ontvangen donaties: € 37542
Eigen bijdrage therapie: € 61687
Baten: € 99229
Beheerkosten: € 3872
Doeluitgaven: € 118624

Resultaat:

De daadwerkelijke bestedingen in 2013 bedroegen € 118624
Waarvan 6% voor informatievoorziening en scholing,

94 %voor therapiekosten.

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2014 €. 50.000 bedragen Waarvan 5 % voor informatievoorziening en scholing en 95%voor therapiekosten.

 

Terug