Beleidsplan

Beleidsplan

3. Beleid 

 

Werkzaamheden

Stichting Jelte heeft in de afgelopen jaren tientallen kinderen geholpen door hun de Amerikaanse therapiemethodes aan te bieden, waar mogelijk gratis en anders tegen een geringe bijdrage.

Stichting Jelte stond aan de wieg van Zorgboerderij en Therapiecentrum De Roode Draak en heeft ervoor gezorgd dat Nederlandse therapeuten scholing konden volgen in Amerika. Ook heeft Stichting Jelte een grote rol in de informatievoorziening voor slachtoffers van hersenletsel en is hun grootste boodschap nog steeds: Er is hoop!

Stichting Jelte sponsort alle eerste onderzoeken van kinderen en jongeren met hersenletsel bij ZBTC De Roode Draak en gaat onvermoeibaar door met het vergaren van de meest geavanceerde kennis en hulpmiddelen over en bij het behandelen van hersenletsel.

Fondsenwerving

Op dit moment is Stichting Jelte niet actief bezig met fondsenwerving in verband met een openstaande vacature.

Vermogen van Stichting Jelte

U kunt op aanvraag (info@stichtingjelte.nl) een uitgebreid financieel jaarverslag verkrijgen van onze accountant. Een verkorte staat van baten en lasten kunt u vinden onder Financieel beleid.

 

 

Terug