Beleidsplan

Beleidsplan

2. Strategie 

 

Doelstelling 

Stichting Jelte stelt zich tot doel om kinderen en jongeren met hersenletsel te helpen door informatie te geven over geavanceerde behandelmethodes uit het buitenland. Stichting Jelte informeert ouders door middel van een eerste onderzoek over de mogelijkheden tot herstel van hun kind. Stichting Jelte sponsort projecten voor intensieve therapie

Afwezigheid winstoogmerk

Stichting Jelte heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. Dit blijkt uit het feit dat Stichting Jelte alle behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstellingen.


Bestemming liquidatiesaldo

Stichting Jelte besteed een batig liquidatiesaldo ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

 

 

Terug