Over Stichting Jelte

Visie van Stichting Jelte

Stichting Jelte gelooft dat we met voldoende therapie de plasticiteit van het brein optimaal kunnen benutten om herstel te bevorderen. Anders dan reguliere methodes focust Stichting Jelte zich op de oorzaak van de symptomen, namelijk de schade in de hersenen zelf. Het is onmogelijk om alle informatie en kennis die wij hebben opgedaan op deze website te zetten, maar met een aantal voorbeelden willen toch proberen een beeld te schetsen van onze gedachtegang over hersenletsel en de behandeling daarvan.

 

We baseren onze visie grotendeels op de opvattingen van The Institutes for the Achievement of Human Potential, het Family Hope Center en Svetlana Masgutova Educational Institute, een drietal instituten met tientallen jaren ervaring in het behandelen van hersenletsel en de grootste databases met betrekking tot hersenletsel ter wereld.

Als je gaat kijken naar de mogelijkheden tot herstel dan dien je te beginnen met de basis. Op welk ontwikkelingsniveau en bij welk functioneren begint de verstoring van de ontwikkeling. Vaak blijkt dat bij kinderen met hersenletsel het merendeel van de primaire reflexen zijn verstoord. Zonder goed geïntegreerde primaire reflexen is verder goede ontwikkeling al uitgesloten. Het onderzoeken en (opnieuw) leren integreren van de primaire reflexen is dus een randvoorwaarde voor verdere ontwikkeling. Een tweede grote pijler zijn de zintuigen, bij hersenletsel kan het voorkomen dat zelfs je zintuigen niet meer goed functioneren, zodat bijvoorbeeld hitte en kou niet meer consistent gevoeld kunnen worden, op dat moment zal de motorische ontwikkeling verder stagneren op dat gebied, immers het niet kunnen voelen van gevaar door verbranding of bevriezing, geeft geen impuls aan de hersenen om door te gaan met de bewegingsontwikkeling.
Het stimuleren van de Sensory pathways zorgt ervoor dat er meer elektrochemische impulsen worden afgegeven waardoor zogenaamde slapende cellen geactiveerd worden. Bij dierproeven is gebleken dat er na 4 uur intensive zintuigstimulatie al hersengroei te zien is! 

Doorgeven van prikkels.

Alle prikkels worden door zintuigen omgezet in een impuls.

Impuls: zwak elektronisch stroompje.

Impuls gaat via je zenuwen naar je hersenen.

Prikkel --> Zintuig --> Impuls --> Zenuwbaan --> Hersenen

Zintuigen geven de prikkel pas door als deze sterk genoeg is.

Gewenning: Het niet mer waarnemen van de prikkel.

 

Onwaarheden en feiten.

Hardnekkige onwaarheden over hersenletsel:

Hersenletsel is niet te behandelen
Na 2 jaar kunnen er geen vooruitgangen meer worden geboekt
Mensen met hersenletsel zijn niet intelligent.

Feiten:

Hersenen groeien door gebruik!
Er is GEEN relatie tussen intelligentie en hersenletsel.
Er is een GROTE relatie tussen het KUNNEN TONEN van intelligentie en hersenletsel.

In 9 van de 10 gevallen word er bij kinderen met hersenletsel een valse prognose gegeven die er veelal op neerkomt dat een kind als een kasplant verder moet leven. Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn. De ontwikkeling van een gezond kind begint bij het op de buik leggen van een kind, hetzelfde geld voor kinderen met hersenletsel.

Als een kind met hersenletsel de gelegenheid krijgt om op zijn buik te liggen en op de juiste manier gestimuleerd (frequent, intensitief en langdurig). Dan is het kind met hersenletsel in staat om zich verder te ontwikkelen (functie eist structuur), en de achterstand in te halen (catch up phenomenon).
Door kinderen in rolstoelen, aangepaste bedden, hulpmiddelen en ortheses te positioneren, ontnemen we dit kind veelal zijn kans op ontwikkeling en zetten hem vast in zijn afhankelijkheid.
De wereld kijkt naar hersenfuncties en hersengroei als een definitief en onveranderbaar gegeven, dit is een dodelijke visie voor een kind met hersenletsel.
Hersengroei en functies zijn altijd in ontwikkeling in een dynamisch proces, het proces kan worden :

Gestopt
Vertraagd
Versneld

Input is het allerbelangrijkste om output te bereiken. (feedback phenomenon)

Wat zijn de opties?

In Nederland zijn er verschillende revalidatiecentra, echter kinderen met hersenletsel krijgen vaak geen revalidatieverklaring omdat ze te langzaam herstel laten zien.
Ook ontbreekt vaak de specifieke kennis die nodig is om deze kinderen met succes te behandelen, deze kennis is vooral aanwezig in het buitenland, met name de VS is met speciale therapiecentra en methodes voor kinderen met hersenletsel Nederland ver vooruit.